Giải thưởng SỨC KHỎE VIỆT NAM

Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam

FAQ

FAQs Chương trình Vì Sức khỏe Việt Nam 2019 (VHA)

Thông tin chi tiết hạng mục giải thưởng

Với giải thưởng chính, sự khác biệt giữa đối tượng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội là gì?

Cả doanh nghiệp và Tổ chức xã hội đều cùng đăng ký một mẫu đơn. Tuy nhiên, việc đánh giá sẽ thực hiện riêng cho nhóm doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Top 70% đơn vị tham gia mỗi nhóm sẽ được trao tặng giải thưởng theo kết quả đạt được so với tiêu chí: Giải khuyến khích, Xuất sắc và Giải Thành tựu.

Giải thưởng Lãnh đạo tiên phong sống khỏe (The Health Leader award) dành cho vị trí TGĐ và tương đương. Một số vị trí sẽ được công nhận cho giải thưởng này là gì?

Người được đề cử phải là cá nhân đang giữ vị trí cấp cao, có thể là Cấp lãnh đạo cho tới Trưởng Đơn vị Kinh doanh. Phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức, một số vị trí được xem xét cho giải thưởng như: Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Khối/ TT chức năng, Phó TGĐ, vv…

Chi tiết về Tiêu chí đánh giá và Đăng ký Hồ sơ

Tôi không rõ lắm về quy trình nộp Hồ sơ đăng ký. Ban tổ chức có tổ chức workshop hay các buổi tư vấn để hỗ trợ Tổ chức hoàn thành Hồ sơ đăng ký Chương trình Vì Sức khỏe Việt Nam năm 2019 hay không?

Ban tổ chức sẽ xem xét việc tổ chức workshop hoặc tư vấn nếu có yêu cầu. Chúng tôi sẽ thông báo về các buổi tư vấn trên website: http://vietnamhealthaward.com/ . Đồng thời, các công ty/ đơn vị tham gia có thể gửi yêu cầu về email info@ghs.vn trong trường hợp cần thêm thông tin về chương trình.

Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký Chương trình có được gia hạn hay không?

Đơn vị vui lòng chuẩn bị hồ sơ đăng ký Chương trình tới ngày 24/06/2019. Bất cứ thay đổi nào về thời gian nhận hồ sơ năm 2019 sẽ được truyền thông trên website http://vietnamhealthaward.com/

Thời gian đánh giá chương trình VHA 2019?

VHA 2019 sẽ đánh giá các nỗ lực/ chương trình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc được thực hiện trong khảng thời gian từ ngày 30/06/2019 – 24/12/2019.

Hồ sơ đăng ký Chương trình sẽ được gửi về Ban tổ chức như thế nào?

Vui lòng chuyển phát nhanh hồ sơ đăng ký về Ban tổ chức do các hồ sơ chứa nhiều file và nội dung. Nội dung của hồ sơ đăng ký có thể sử dụng USB hoặc CD. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký là ngày 24/04/2019, Thứ 4.  

 

Hồ sơ đăng ký gửi về:

Ban Tổ chức Chương trình Vì Sức khỏe Việt Nam

Tầng 5, 29 Hoàng Minh Giám, Phường 9,

Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Thông tin về tiêu chí tham gia

Có giới hạn về nhóm giải thưởng để Tổ chức có thể đăng ký không?

Không bị giới hạn về số lượng nhóm giải thưởng: Tổ chức có thể đăng ký hồ sơ nhiều hơn 1 loại giải thưởng miễn là đáp ứng các Tiêu chí của Chương trình.

Thông báo về Đơn vị/ Cá nhân đạt giải

Khi nào Đơn vị/ Cá nhân đạt giải VHA 2019 được công bố?

Đơn vị/ Cá nhân đạt giải dự kiến sẽ được thông báo vào Q1 năm 2020.

Nội dung khác

Trong Đơn đăng ký tham gia VHA, Đơn vị/ Cá nhân đạt giải phải “đồng ý tham gia các hoạt động chia sẻ cộng đồng”. Các hoạt động đó là gì?

Ban Tổ chức chương trình VHA có thể tiếp cận Đơn vị/ Cá nhân đạt giải mời gia các hoạt động hoặc sự kiện liên quan tới việc chia sẻ kinh nghiệm/ hoạt động hiệu quả đã được thực hiện nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chi tiết về chương trình sẽ được gửi tới cho Đơn vị/ Cá nhân khi các hoạt động/ sự kiện chia sẻ này được tổ chức.