Giải thưởng SỨC KHỎE VIỆT NAM

Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam

Hệ thống giải thưởng

Tất cả doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình và xây dựng được 1 lộ trình sức khỏe cho nhân viên đều nhận được cúp lưu niệm từ Ban Tổ Chức. Tùy theo kết quả hoàn thành các tiêu chí của giải thưởng, các tổ chức tham gia chương trình sẽ được nhận các giải sau, theo cấp độ từ thấp tới cao.

Giải thưởng Tiên Phong

Giải thưởng Leader Health Award công nhận những nỗ lực của Giám đốc điều hành (hoặc tương đương) của doanh nghiệp/ tổ chức xã hội trong việc góp phần nâng cao Sức khỏe cho các thành viên tại tổ chức.