Giải thưởng SỨC KHỎE VIỆT NAM

Tổng cục thể dục thể thao Việt Nam

Tiêu chí đánh giá công ty

I. Đổi mới – Sáng Tạo

Tổ chức ghi nhận việc sử dụng các chiến lược/ chương trình khác thông thường (vd: đẩy mạnh công nghệ, game hóa, vv…)

II. Định Vị Chương Trình – Nâng cao sức khỏe

  • Xây dựng văn hóa sức khỏe trong tổ chức
  • Thường xuyên rà soát lại chính sách và đưa rat hay đổi cần thiết
  • Tích hợp với các chiến lược của Nhân sự
  • Hỗ trợ quản lý mạnh mẽ
  •  Đầu tư các nguồn lực tài chính & nhân lực

III. Lập kế hoạch chương trình

Các chỉ số sinh trắc học

Các hoạt động về sức khỏe và phong cách sống

 Nhân khẩu học và sự ưu tiên của nhân viên

 Đánh giá các nhu cầu khác có liên quan.

IV. Tính toàn diện

Khuyến khích nhân viên các cấp đều tham gia đầy đủ

V. Đánh Giá kết quả

Giám sát và đánh giá hiệu quả chương trình Nâng cao sức khỏe, đo lường bằng việc so sánh các khảo sát/ đánh giá trước và sau khi chương trình được thực hiện

VI. Giá Trị giải thưởng

Giải thưởng Workplace Health Award giúp tổ chức đặt nền móng vững chắc cho việc thực hiện một chương trình có tầm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của các thành viên trong tổ chức, giúp mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.

  1. Giá trị thương hiệu doanh nghiêp: Gia tăng thương hiệu doanh nghiệp trên phương diện “nơi làm việc lý tưởng” dành cho nhân viên.
  1. Giá trị tập thể: Tập thể nhân viên cùng rèn luyện sức khỏe, từ đó tăng tính đoàn kết và hợp tác của tập thể
  1. Giá trị cốt lõi: “Quan tâm sức khỏe nhân viên” trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp